Shop Administrace Aktivace Byznys Programu

Kategorie

Požadavky

Všechny API požadavky musí dodržovat následující formát:

GET /CESTA
Authorization: Váš API token
Accept: application/json

Dostupné požadavky

/categories

Vrátí všechny kategorie daného eshopu.

Dostupné GET parametry

Parametr Povinný Popis
shopId Ano ID eshopu
id Ne ID kategorie
offset Ne Místo, od kterého budou záznamy vraceny. Výchozí = 0
limit Ne Počet vrácených záznamů

Ukázková odpověď

{
 "code": 200,
 "message": "",
 "data": [
  {
   "id": 1,
   "name": "Název hlavní kategorie 1",
   "alt_name": "Alternativní název",
   "description": "Popis",
   "meta_description": "Popis do meta hlaviček",
   "parent": 0
  },
  {
   "id": 2,
   "name": "Podkategorie 1",
   "alt_name": "Alternativní název",
   "description": "Popis",
   "meta_description": "Popis do meta hlaviček",
   "parent": 1
  }
 ]
}      

Popis parametrů odpovědi

Parametr Typ Popis
id int ID kategorie
name string Název
alt_name string Alternativní název
description string Popis
meta_description string Popis do HTML meta hlavičky
parent int ID nadřazené kategorie

Odpovědi

Všechny odpovědi API jsou ve formátu JSON a mají následjící formát:
{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": []
}

Popis parametrů odpovědi

Parametr Typ Popis
code int Odpovídá kódům HTTP protokolu (tedy kód 200 znamená OK apod.)
message string Chybová hláška, neprázdná pouze v případě chyby (kód odlišný od 200)
data array Konkrétní data