Shop Administrace Aktivace Byznys Programu

Objednávky

Požadavky

Všechny API požadavky musí dodržovat následující formát:

GET /CESTA
Authorization: Váš API token
Accept: application/json

Dostupné požadavky

/orders

Vrátí všechny objednávky daného eshopu.

Dostupné GET parametry

Parametr Povinný Popis
shopId Ano ID eshopu
id Ne ID objednávky
offset Ne Místo, od kterého budou záznamy vraceny. Výchozí = 0
limit Ne Počet vrácených záznamů

Ukázková odpověď

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "remote_id": "1234-5678",
      "provider_id": 1,
      "created": "2021-04-27 12:04:46",
      "state_id": 1,
      "state_text": "Přijatá",
      "customer_state_id": null,
      "customer_state_text": null,
      "invoice_firstname": "Jan",
      "invoice_surname": "Novotný",
      "invoice_street": "Ulice 123",
      "invoice_city": "Město",
      "invoice_zipcode": 12345,
      "country": "CZ",
      "invoice_company": "",
      "invoice_ico": 0,
      "invoice_dic": "",
      "contact_like_invoice": true,
      "contact_firstname": "",
      "contact_surname": "",
      "contact_street": "",
      "contact_city": "",
      "contact_zipcode": 0,
      "contact_company": null,
      "contact_ico": 0,
      "contact_dic": null,
      "price": 10189,
      "paid": false,
      "commision": 0,
      "commision_status": null,
      "device": "desktop",
      "source": null,
      "note": "",
      "basket": [
        {
          "id": 1,
          "price_retail_vat": 10189,
          "quantity": 1
        }
      ],
      "payment": {
        "id": 1,
        "name": "Bankovním převodem",
        "price_vat": 0
      },
      "delivery": {
        "id": 1,
        "name": "GLS - ČR",
        "price_vat": 0
      }
    }
  ]
}      

Popis parametrů odpovědi

Parametr Typ Popis
id int ID objednávky
remote_id string ID objednávky dodavatele
provider_id int ID distributora
created string Datum vytvoření
state_id int ID stavu
state_text string Název stavu
customer_state_id int|null ID stavu zákazníka - nenulový při reklamacích
customer_state_text string Text stavu zákazníka
invoice_firstname string Křestní jméno plátce
invoice_surname string Příjmení plátce
invoice_street string Ulice plátce
invoice_city string Město plátce
invoice_zipcode int PSČ plátce
country string Kód země plátce
invoice_company string Firma plátce
invoice_ico int IČ plátce
invoice_dic string DIČ plátce
contact_like_invoice bool Zda jsou fakturační údaje shodné s doručovacími
contact_firstname string Křestní jméno adresáta
contact_surname string Příjmení adresáta
contact_street string Ulice adresáta
contact_city string Město adresáta
contact_zipcode int PSČ adresáta
contact_company string Firma adresáta
contact_ico int IČ adresáta
contact_dic string DIČ adresáta
price float Celková cena s DPH
paid bool Stav zaplacení
commision float Výše provize
commision_status int|null Stav provize (1 - vyřízeno)
device string Zařízení (desktop, tablet, phone)
source string|null Zdroj (např. Heureka, Google)
note string Poznámka
basket OrderBasket[] Objednané zboží
payment OrderPayment Platební metoda
delivery OrderDelivery Způsob dodání

Popis parametrů typu OrderBasket

Parametr Typ Popis
id int ID varianty produktu
price_retail_vat float Cena za kus včetně DPH
quantity int Počet kusů

Popis parametrů typu OrderPayment

Parametr Typ Popis
id int ID platební metody
name string Název
price_vat float Cena včetně DPH

Popis parametrů typu OrderDelivery

Parametr Typ Popis
id int ID způsobu dopravy
name string Název
price_vat float Cena včetně DPH

Odpovědi

Všechny odpovědi API jsou ve formátu JSON a mají následjící formát:
{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": []
}

Popis parametrů odpovědi

Parametr Typ Popis
code int Odpovídá kódům HTTP protokolu (tedy kód 200 znamená OK apod.)
message string Chybová hláška, neprázdná pouze v případě chyby (kód odlišný od 200)
data array Konkrétní data