Shop Administrace Aktivace Byznys Programu

Eshopy

Požadavky

Všechny API požadavky musí dodržovat následující formát:

GET /CESTA
Authorization: Váš API token
Accept: application/json

Dostupné požadavky

/shops

Vrátí všechny Vaše exportní e-shopy.

Ukázková odpověď

{
 "code": 200,
 "message": "",
 "data": [
  {
   "id": 123456,
   "name": "Název eshopu",
   "url": "adresaeshopu.cz",
   "subname": "Podtitulek eshopu",
   "description": "Popis eshopu",
   "keywords": "Klíčová slova",
   "company": "Vaše firma",
   "street": "Ulice 123",
   "city": "Město",
   "zipcode": 12345,
   "country": "Česká republika"
  }
 ]
}      

Popis parametrů odpovědi

Parametr Typ Popis
id int ID e-shopu
name string Název
url string URL adresa
subname string Podnázev
description string Popis
keywords string Klíčová slova
company string Firma provozovatele
street string Ulice provozovatele
city string Město provozovatele
zipcode int PSČ provozovatele
country string Země provozovatele

Odpovědi

Všechny odpovědi API jsou ve formátu JSON a mají následjící formát:
{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": []
}

Popis parametrů odpovědi

Parametr Typ Popis
code int Odpovídá kódům HTTP protokolu (tedy kód 200 znamená OK apod.)
message string Chybová hláška, neprázdná pouze v případě chyby (kód odlišný od 200)
data array Konkrétní data