Shop Administrace Aktivace Byznys Programu

Dodavatelé

Požadavky

Všechny API požadavky musí dodržovat následující formát:

GET /CESTA
Authorization: Váš API token
Accept: application/json

Dostupné požadavky

/suppliers

Vrátí všechny naimportované dodavatele.

Dostupné GET parametry

Parametr Povinný Popis
shopId Ano ID e-shopu

Ukázková odpověď

{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Vlastní distribuce"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Dodavatel s.r.o."
    }
  ]
}      

Popis parametrů odpovědi

Parametr Typ Popis
id int ID dodavatele
name string Název

Odpovědi

Všechny odpovědi API jsou ve formátu JSON a mají následjící formát:
{
  "code": 200,
  "message": "",
  "data": []
}

Popis parametrů odpovědi

Parametr Typ Popis
code int Odpovídá kódům HTTP protokolu (tedy kód 200 znamená OK apod.)
message string Chybová hláška, neprázdná pouze v případě chyby (kód odlišný od 200)
data array Konkrétní data