Shop Administrace Aktivace Byznys Programu
Autor
Autor: David Marák
Aktualizováno: Před více než týdnem

DropKredit je účet, který slouží primárně pro provoz e-shop řešení Dropohs. Je to účet, kam lze dobrovolně vkládat prostředky od e-shopaře, kterými lze financovat následující funkce e-shop platformy Dropohs:

  • Kreditní tarif, který se neplatí na základě paušálních plateb, ale jednorázovým dobitím prostředků do DropKreditu. Kreditní tarif je po vložení prostředků do DropKreditu aktivován a čeká, dokud e-shopař tyto prostředky neproinvestuje prostřednictvím vytvořených objednávek zákazníky. Pokud e-shopař využije Kreditní tarif, jsou prostředky proinvestovány přijetím nové objednávky zákazníka tohoto e-shopu, z jejíž marže je účtován procentuální podíl, který je z DropKreditu následně stržen.

Příklad: E-shopař aktivoval Kreditní tarif Multishop Kredit FOCUS a dobil do DropKreditu 5 000 Kč. Následně e-shopař obdržel objednávku od svého zákazníka, jejíž marže (rozdíl mezi VOC a prodejní cenou produktů a dopravy) je například 200 Kč. Z těchto 200 Kč marže dané objednávky je dle ceníku použito 35 procent ke stržení hodnoty z DropKreditu, jako poplatek za vedení Kreditního tarifu. Tzn. Z DropKreditu, kde dosud bylo 5 000 Kč, je odúčtováno 70 Kč. Zůstatek DropKreditu je 4 930 Kč

  • DropKreditem lze dále financovat příplatkové moduly e-shopu. Mezi příplatkové moduly e-shopu patří například speciální moduly nabízející koncovým zákazníkům e-shopu příhod produktu s dopravou zdarma, modul pro hromadnou správu cen produktů (aniž by e-shopař musel editovat cenu každého produktu zvlášť), modul nabízející dopravu zdarma, pokud koncový zákazník přihodí produkt do košíku a podobné. Moduly jsou tedy rozšiřujícími funkcemi, které zpravidla přinášejí větší množství objednávek a / nebo více objednávek danému e-shopaři a zlepšují pohodlí jeho koncovým zákazníkům.

Příklad číslo 1: E-shopař dobil do DropKreditu 5000 Kč, následně aktivoval modul s názvem Price Manager, se kterým může hromadně editovat položky e-shopu. Tento modul je dle ceníku v sekci moduly hrazen tak, že za každou objednávku zákazníka, která není do 48 hodin stržena, je z DropKreditu odečteno 5 Kč. Pokud tedy příjde v následujících dnech 10 objednávek danému e-shopaři, bude z DropKreditu odúčtováno celkem 50 Kč za předpokladu, že dané objednávky nebyly od data jejich pořízení zrušeny do 48 hodin.

 

Příklad číslo 2: E-shopař dobil do DropKreditu 5000 Kč a následně aktivoval modul s názvem Automatizátor rozřazování produktů. Tento modul automatizovaně rozřazuje produkty v e-shopu, které obdržel od dodavatele. Tento modul je placen v podobě 150 Kč za měsíc od aktivování modulu. Za každý měsíc je tedy z DropKreditu strženo 150 Kč chodu tohoto modulu.

  • DropKredit dále pomáhá financovat ty funkce e-shopu, které nejsou nazvány přímo jako Moduly, ale slouží jako příplatkové funkce – například aktivace platební brány. (https://shopadmin.dropohs.cz/gateways). Aktivací platební brány dojde dle uvedených údajů, které se e-shopaři objeví při aktivaci této brány, k odúčtování jednorázového poplatku za aktivaci 2500 Kč z DropKreditu a dále dochází k pravidelnému odúčtování 200 Kč za každý měsíc chodu tohoto modulu.

 

K čemu DropKredit neslouží?

DropKredit neslouží k placení paušálního tarifu e-shopu. E-shopy placené paušálně nejsou z DropKreditu hrazeny, jsou hrazeny buďto bankovním převodem nebo platební kartou.

Musí e-shopař dobít DropKredit pro to, aby provozoval e-shop?

Pro paušální tarify e-shopu nemusí. E-shopař však nemůže provozovat příplatkové moduly.

 

Lze DropKredit vrátit?

Nelze, prostředky dobité do DropKreditu jsou chápány jako předplacení služby a je následně na e-shopaři, zda se ji rozhodne využít zcela, z části, nebo se rozhodne počkat a ponechat DropKredit dobitý.

 

Dle čeho se počítá hodnota DropKreditu?

Drop kredit je chápán tak, že pokud e-shopař dobije 1000 Kč bez DPH, je do DropKreditu vloženo 1000 Kč. DPH nikdy není součástí samotné hodnoty DropKreditu.